Yeni bir öğrenme yöntemi olarak eğitim alanında son dönemlerde sıklıkla dile getirilen bir kavram da, öğrenenin katılımı ve deneyiminin arttırılması amacıyla oyun dışı ortamlarda oyun mekanizmalarının ve bileşenlerinin kullanılması olarak tanımlanan oyunlaştırmadır.

 

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin farklılaştığı, bireyselleştirilmiş eğitime duyulan ihtiyacın arttığı, bilen ve bildiğini uygulayabilen, yaratıcı, işbirliği içinde ekip çalışmaları yapabilen ve üretken bireyler yetiştirmenin gerektiği, disiplinler arası anahtar becerilerin öneminin artığı ve yaşantı yoluyla öğrenme eğilimlerinin söz konusu olduğu günümüzde oyunlaştırma yöntemi sahip olduğu unsurlarla eğitimde zamanın ruhunu yakalayabilmek için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

EĞİTSEL KAÇIŞ ODALARI NEYİ KAPSIYOR?             

  • Okul müfredat konuları
  • İletişim Becerileri
  • Problem çözme becerileri
  • Sorgulama temelli öğrenme
  • Takım çalışması
  • Baskı altında çalışma
  • Çıkarımda bulunma
  • İşbirliği yapma

K A R M A Ş I K  P R O B L E M Ç Ö Z M E – E L E Ş T İ R E L D Ü Ş Ü N M E – Y A R A T I C I L I K

 Yapılan çalışmalar, öğrenciler arasındaki etkileşimi arttıran, farklılaştırılmış öğretimi önemseyen, kazanımlara uygun tasarlanmış eğitsel oyunların, ilgi alanları farklı olan, farklı hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme şekillerine sahip öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır.

Okullarda 40 dakikalık zaman kavramını ortadan kaldıracak en güzel araç her öğrenciyi içine alabilen oyunlaştırma etkinlikleridir. Oyunla tasarlanmış derslerin sonunda öğrenciler fark etmeden öğrendikleri ile yüzleşmekte, çıkarımlarda bulunarak kazanımlara kendiliğinden ulaşmaktadırlar.

Dünya Ekonomik Forumu, Mesleklerin Geleceği Raporunda, geleceğin en önemli üç becerisinin; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri olduğu ve eğitim sistemlerin içerisine gelişim alanlarına yönelik oyun ağırlıklı eğitim programları entegre edilerek eğitimin dönüştürülmesi gerekliliği vurgulanmıştır.